WAAROM TEKENLES? jij|be|tekent
Tekenpraktijk voor kinderen
Lessen & workshops op maat
in Utrecht en omgeving

Tekenen is essentieel voor kinderen. Het is hun aangeboren, universele taal waarmee ze zich in de wereld kunnen zetten: hier ben ik! Waarmee ze zich uit kunnen drukken, beter nog dan in woorden: dit ervaar ik. Want een kind tekent nooit zomaar iets. Alles wat kinderen tekenen komt van binnenuit en bevindt zich ergens in hen: die draak, bloem, ridder en vlinder, evenals die dode kat en dat lijf met een gat in de buik. Als ouders kunnen we soms schrikken van een tekening die ons kind ons voorschotelt: alleen maar zwart gekras, doodshoofden en bloed. Kunnen we die nou wel op de koelkast hangen?

Jazeker! Want dat is kennelijk wat je kind op dit moment bezig houdt, dus is het belangrijk. Door kinderen te laten voelen dat hun tekening belangrijk is, laat je merken dat ze zélf belangrijk zijn. Ze voelen zich gezien, ze mogen er zijn. En door de tekening te bevragen en er samen over te praten, voelen kinderen zich ook nog begrepen.

'Toen hebben de grote mensen me aangeraden, mij niet meer met tekeningen van open of dichte boa’s te bemoeien, maar liever aan aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en taal te doen. Zo kwam het, dat ik op zesjarige leeftijd een schitterende schildersloopbaan liet varen.'
Citaat uit 'De kleine prins' - Antoine de Saint-Exupéry

Best vreemd eigenlijk, dat in onze samenleving de nadruk ligt op allerlei cognitieve vaardigheden en dat we maar zo weinig aandacht besteden aan tekentaal. Terwijl het allebei zo belangrijk is voor gezonde hersenen en dus voor gezonde kinderen. In het boek ‘Het hele brein, het hele kind’ van D.J. Siegel en T.P. Bryson, wordt de werking van het brein zeer duidelijk uitgelegd en het belang van de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft benadrukt. Kort gezegd bevinden logica en taal zich in onze linkerhersenhelft en creativiteit en gevoelens in onze rechterhersenhelft. In een maatschappij waarin met name de linkerhersenhelft gestimuleerd wordt, kunnen kinderen (en later volwassenen) uit balans raken, met alle gevolgen van dien.